Cylinder Vase (Multiple Sizes)

Cylinder Vase (Multiple Sizes)

3 ½” x 19 ½” Cylinder Vase Quantity: 12
 3 ½” x 10" Cylinder Vase Quantity: 3
3 ½” x 9" Cylinder Vase Quantity: 32
3 ¼” x 7 ½” / 7 ¼”Cylinder Vase Quantity: 86
3 ¼” x 6” Cylinder Vase Quantity: 16
2 ¾” x 4” Cylinder Vase Quantity: 31